Puura: Teollisuusliiton pitää olla suunnannäyttäjä

17.5.2017

TEAMin puheenjohtaja Heli Puura tarkasteli valtuustopuheessaan fuusiohanketta teollisuuden, tulevaisuuden, jäsenten ja avoimuuden näkökulmasta. Puheensa aluksi hän totesi, että teollisuus ja palvelut sen ympärillä ovat suomalaisen hyvinvoinnin peruspilari.

Hän muistutti, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa on menetetty 100 000 teollista työpaikkaa.  Nyt kuitenkin käänne parempaan näyttäisi olevan käsillä, sillä teollisuuden tilausten ja tuotannon määrä on lähtenyt tänä vuonna kasvuun. Se taas näkyy työttömyyskassan tilastoissa.

– Heikosta kehityksestä voimme syytellä globalisaatiota, digitalisaatiota ja robotteja, mutta se ei ratkaise mitään. Palkkojen laskeminen ja työajan pidentäminen ei ole kestävä vastaus tulevaisuuden haasteisiin. Tarvitsemme investointien, tuotekehityksen ja teknologian korkeaa tasoa, emme yritysten maksamia jättiosinkoja, hän sanoi.

Puura peräänkuulutti uudelta Teollisuusliitolta suunnannäyttäjän ja aktiivisen toimijan roolia suomalaisen teollisuuden vahvistamisessa. Sen vuoksi tarvitsemme tietoa, yksituumaisuutta ja määrätietoisuutta sekä innostunutta, osallistuvaa jäsenkuntaa ja vastuunottoa.

Hän painotti, että ay-liikkeen on päivitettävä ja arvioitava rooliaan ja tavoitteitaan. Kuten yritysten, myös ammattiliittojen on pystyttävä tarkastelemaan ja uudistamaan tarvittaessa kaikkia toimintojaan. 

– Ketteryytemme, toimintakykymme ja aloitteellisuutemme on nostettava uudelle tasolle.  

– Uuden Teollisuusliiton on annettava voimaa ja näkemys paremmasta tulevaisuudesta muutoksen keskellä: ääntä yhteiskunnassa, vaikutusmahdollisuuksia ja jäsenille turvaa, hän linjasi.

Puura myönsi, että aktiivisesta tiedottamisesta huolimatta uusi Teollisuusliitto saattaa rivijäsenen ja aktiivienkin näkökulmasta vaikuttaa isolta ja etäiseltä. Siksi hän pitää tärkeänä uusia viestintävälineitä ja sähköisen teknologian mahdollisuuksia kentän äänen kuuntelemiseen ja vuorovaikutteisuuteen.

– Viestinnällinen vahvuutemme on ihmisissä. Aktiivien tietomuonitus onnistuu, jos saamme rakennettua uuteen liittoon avoimen ja läpinäkyvän toiminta- ja viestintäkulttuurin, hän sanoi.

Uuden Teollisuusliiton synnyssä on Puuran mukaan pohjimmiltaan kyse luottamuksesta. Hän muistutti, että ay-päättäjien katseen on oltava tulevaisuudessa ja isoissa kysymyksissä, siinä, miten yhdessä turvataan suomalaisen teollisuustyöntekijän säälliset työehdot, tasa-arvoinen kohtelu ja turvalliset työolot. 

– Meidän on omalta osaltamme syytä varmistaa se, että tulevillakin sukupolvilla on kiinnostava ja hyvin toimiva ammattiliitto. On syytä olla jäsenten asialla, rohkeasti ja vastuuta kantaen. On aika katsoa kauas ja nähdä metsä puilta ja yhdistää voimamme. ST

Heli Puura.