TEAMin valtuusto: Teollisuusliitto on suuri mahdollisuus

17.5.2017

TEAMin valtuuston kannanotto 17.5.2017:

TEAM, Metalliliitto ja Puuliitto ovat tehneet historiallisia päätöksiä, jotka tänään johtivat 226 000 jäsenen Teollisuusliiton perustamiseen.

Ammattiyhdistysliike on aina elänyt ajassa. Liitot ovat aina tehneet yhteistyötä. Fuusioita on tehty ennenkin, kymmenittäin. Mutta Teollisuusliitto on merkittävin yhdistyminen koko Suomen ay-liikkeen historiassa.

TEAMin jäsenille liittojen fuusiot ovat tuttuja. Lähihistoriassamme niitä on neljä. Jokainen on lisännyt edunvalvontavoimaa, tuonut säästöjä ja parantanut tekemistä. Kokemuksemme on, että  fuusiot ovat koituneet jäsenten parhaaksi. Kokemuksemme myös on, että fuusiot antavat mahdollisuuden uusiutua ja luoda uusia tekemisen tapoja. Tästä eteenpäin Teollisuusliitto on meille kaikille suuri mahdollisuus.

Fuusiopäätökset on tehty, mutta Teollisuusliitto ei ole vielä valmis. Fuusion tavoitteita ovat jäsenten edunvalvonnan ja palvelujen parantaminen, ammattiyhdistystyön modernisointi ja tulevaisuuteen suuntautuvat toimintamallit. Niistä on pidettävä kunnianhimoisesti kiinni. On jatkossakin pohdittava, millaisia ovat tulevaisuuden työt ja työelämä, ja kuinka ammattiyhdistystyö tulevaisuudessa voisi vetää puoleensa uusia ja nuoria jäseniä.

Fuusion onnistuminen mitataan kentällä. Fuusio on onnistunut, jos se lähivuosina tuo uutta intoa työpaikkojen toimijoille, voimaantumisen tunnetta luottamushenkilöille, aktiivisuutta ammattiosastoihin ja turvallisuuden tunnetta jäsenille.

Teollisuusliitto tehdään jäsentä varten, hänen etuaan ajamaan, hänen elämänpiiriään turvaamaan ja kohentamaan. Teollisuusliitosta tulee suuri ja vaikutusvaltainen – mutta siitä ei saa tulla niin suuri, että se olisi liian mahtava hoitamaan pienen ihmisen tavallisia asioita.

////

Valtuuston tekemästä purkupäätöksestä huolimatta TEAMin toimintaa jatketaan vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukaisesti hallituksen ja johtoryhmän sekä liiton toimivan johdon ohjauksessa 31.12.2017 saakka.

Valtuusto muistuttaa liiton ammattiosastoille, että jokaisen ammattiosaston tulee syksyllä virallisesti hakea Teollisuusliiton jäsenyyttä. Päätös osaston liittymisestä Teollisuusliittoon on tehtävä viimeistään osaston syyskokouksessa. Samassa kokouksessa hyväksytään Teollisuusliiton ammattiosaston mallisäännöt. Huomioitavaa on, että koska kokouksessa käsitellään sääntömuutos, on tästä ilmoitettava kokouskutsussa.

Lisäksi on huomioitava, että syyskokouksen pitoaika rajoittuu lokakuuhun, koska hakemukset täytyy toimittaa liittoon jo 31.10.2017 mennessä.