Teollisuuden työttömyyskassan hallinto valittu

19.5.2017

Hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Siltala, valtuuston puheenjohtajaksi Jarmo Markkanen, molemmat TEAMista.

Metallityöväen Työttömyyskassan ylimääräinen edustajiston kokous hyväksyi eilen sulautumissopimuksen Teollisuusalojen ja Puualojen työttömyyskassojen kanssa. Tänään edustajisto on valinnut tulevalle kassalle hallinnon jäsenet. Hallinto aloittaa työnsä kassojen sulautuessa 1.1.2018.

Työttömyyskassalla tulee olemaan yhdeksänjäseninen hallitus, johon valittiin puheenjohtajaksi Hannu Siltala, varapuheenjohtajaksi Kari Helenius ja jäseniksi Pasi Kallio, Olli-Pekka Kristiansson, Mika Laaksonen, Marjut Loikkanen, Irma Salo, Tellervo Sirviö ja Lars Pekkanen.

Työttömyyskassan valtuustoon valittiin puheenjohtajaksi Jarmo Markkanen, varapuheenjohtajiksi Jari Väisänen, Jyrki Levonen ja Anne Baltzar. Varsinaisia jäseniä valittiin puheenjohtajien lisäksi 28.

Jatkossa valinnat työttömyyskassan hallintoon tehdään viiden vuoden välein edustajiston kokouksessa. Edustajisto valitaan vaaleilla seuraavan kerran vuonna 2023. Työttömyyskassan edustajisto ei kokoonnu Teollisuusliiton liittokokouksen yhteydessä marraskuussa 2017. Työttömyyskassan nykyinen hallitus ja valtuusto jatkavat vuoden loppuun saakka.