Teollisuusliitto hyväksyi neuvottelutuloksen äänin 29-22

7.11.2017

Teollisuusliiton valtuusto on hyväksynyt liiton ja Teknologiateollisuuden välille syntyneen uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen. Valtuusto päätti asiasta äänestyksen jälkeen tiistaina. Sopimuksen puolesta äänesti 29 valtuutettua ja sitä vastusti 22 valtuutettua. Tyhjää äänesti 2 valtuutettua.

Teollisuusliiton suuri neuvottelukunta suositti aiemmin yksimielisesti neuvottelutuloksen hyväksymistä. Liiton hallitus puolestaan hyväksyi sopimuksen viikko sitten äänestyksen jälkeen.

Uusi työehtosopimus korottaa palkkoja kahden vuoden aikana keskimäärin 3,2 prosentilla. Lisäksi liitot sopivat optiovuodesta, joka pidentäisi sopimuskautta vielä vuodella. Tällöin kolmannen vuoden korotuksista neuvoteltaisiin keväällä 2019.

Teollisuusliiton kotisivuilla kuvataan sopimusta näin:

"Uusi työehtosopimus nostaa henkilökohtaisen palkkaosuuden alarajan kolmesta viiteen prosenttiin ja vastaavasti ylärajan 25:stä 26 prosenttiin. Tämä merkitsee selkeää korotusta erityisesti taulukkopalkoilla työtä tekeville sekä vuokratyöntekijöille.

Alan työntekijät voivat jatkossa sopimuksen mukaan vaihtaa palvelusvuosilisän ja lomarahoja ylimääräisiin vapaapäiviin, jotka lasketaan työssä olon veroiseksi ajaksi.

Sopimus antaa nyt ensimmäisen kerran mahdollisuuden sopia ns. pekkaspäivien käytöstä työpäiviksi. Oikeus koskee kuutta 12,5 pekkaspäivästä. Sopiminen edellyttää pääluottamusmiehen työnantajan kanssa sopimaa kehyssopimusta sekä tätä mahdollisuutta käyttävän henkilön omaa suostumusta.

Sopimus parantaa luottamushenkilöiden asemaa, selkeyttää koulutussopimusta ja parantaa reissutyössä tapahtuvan majoittumisen ehtoja. Sopimus sisältää myös parannuksia työriitoja koskevaan menettelyyn, avaa pään yhteistyössä harmaan talouden torjumiseksi sekä käynnistää liittojen välisen tuottavuusohjelman."