Intiim-lehden arkipyhistä kertovassa jutussa väärää tietoa

10.11.2017

Perjantaina 10.11. ilmestyvässä Intiim-lehden numerossa kerrotaan arkipyhäkorvauksista TEAMin sopimusaloilla. Jutun taulukko korvattavista päivistä on virheellinen, alla on korjattu taulukko. Pahoittelemme virhettä.

Arkipyhäkorvaukset

Arkipyhiltä maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille täysi palkka, joka käytännössä tarkoittaa keskituntiansiota. On tärkeää huomata, että korvausta ei makseta, jos työntekijä on luvatta poissa työstä joko arkipyhää edeltävänä, tai sitä seuraavana työpäivänä.

Ympäröivä pekkaspäivä siirtää edellytyspäiviä. Esimerkki pääsiäiseltä: jos perjantaina ja maanantaina olevia arkipyhiä ympäröi pekkaspäivät, työntekijä ei saa olla poissa työstä pekkaspäivää edeltävää päivää ennen arkipyhiä eikä pekkaspäivää seuraavaa päivää arkipyhien jälkeen. Muutoin arkipyhäkorvaus kärähtää, ellei muusta toisin sovita.

Eräissä poikkeustapauksissa arkipyhäkorvaus on maksettava, vaikka päivä ei olisi ollutkaan työpäivä. Tällaisia päiviä ovat vuosiloma, sairaus (kestänyt enintään 3 kk ennen arkipyhää, vaikka sairausajan palkanmaksuvelvollisuus on jo päättynyt), lomautus (enintään 2 viikkoa ennen arkipyhää, autonrengasalalla 1 kk), työnantajan kustantama koulutus sekä lakisääteisten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta kenkä- ja nahkateollisuudessa, lasikeraamisessa teollisuudessa sekä lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalalla. Autonrengasalalla ainoastaan äitiysvapaan ajalta.

Palkalliset vapaapäivät graafisella alalla

Kirjatyöntekijöillä palkallisten vapaapäivien palkka sisältyy viikko- tai kuukausipalkkaan, viestintäalan toimihenkilöillä kuukausipalkkaan. Sanomalehtityössä palkallisia vapaapäivä ovat päivät, jolloin sanomalehdet eivät ilmesty. Määräykset ovat työehtosopimuksissa (kirjatyöntekijät, toimihenkilöt).

Taulukot korvattavista arkipyhistä TEAM-liiton eri sopimusaloilla

Arkipyhäkorvaus maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille. Öljy-, maakaasu- ja petrokemian sopimusala on kokonaan kuukausipalkkauksessa, joten arkipyhäkorvaus ei sitä koske. Viestintäalan sopimuksissa arkipyhät ovat palkallisia vapaapäiviä. Tarkemmat määräykset työehtosopimuksissa. 

Itsenäisyyspäivä

Itsenäisyyspäivä, joulukuun kuudes, ei ole arkipyhä. Tämä on palkallinen pyhäpäivä, sillä itsenäisyyspäivästä annetun lain mukaan töiden keskeyttämisestä huolimatta on työntekijöille maksettava, jos se muuten olisi työntekijän työpäivä, täyttä työpäivää vastaava palkka. Katso alakohtaiset määräykset työehtosopimuksista.

Vuodenvaihde 2017-2018
 

Sopimusala
Pyhäinpäivä

Jouluaatto

1. Joulupäivä

2. Joulupäivä

Uudenvuo-
denpäivä

Loppiainen

 

lauantai

sunnuntai

maanantaitiistai

maanantai

lauantai

Muovituote ja
kemian tuote
ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Peruskemia

ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Tekstiilihuoltoala

ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Autonrengas

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Kumi

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Kenkä- ja nahka

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Lasikeraaminen

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Lasitus

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

Tekstiili- ja vaatetus

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei