Jakelualalla suuria muutoksia

9.11.2017

2300 jakajan työehtosopimus muuttui 1.11.

Jakajien edunvalvonnassa on tapahtumassa suuria muutoksia. Posti Oy perusti tytäryhtiön Posti Palvelut Oy:n kesällä 2017, joka liittyi työnantajajärjestö Medialiittoon ja ilmoitti, että perustetussa yhtiössä aletaan noudattamaan TEAMin jakajien työehtosopimusta.

Tämä tarkoitti käytännössä, että 2300 jakajan työehtosopimus muuttui. Asia on luonnollisesti ollut hyvin hankala sekä jakajille että heidän liitolleen Posti- ja logistiikka-alan unionille.

- Hankaluus tulee siitä, että työnantajalla on oikeus järjestäytyä haluamallaan tavalla. Ja heillä on oikeus valita työehtosopimus, jota yhtiössä noudatetaan. Tähän perusasiaan ammattiliitoilla ei ole mahdollisuutta puuttua, sanoo TEAMissa jakajien asioita hoitava työehtosihteeri Marja Karmala.

- Ainoa tapa, jolla voimme vaikuttaa työehtoihin, on tes-neuvottelut. Niitä TEAM käy parhaillaankin jakajienkin osalta. Postin tekemää ratkaisua pyritään huomioimaan neuvotteluissa. On kuitenkin ilmeistä, ettei kaikkia paulaisten menetyksiä pystytä kompensoimaan ainakaan yhdellä neuvottelukierroksella, Karmala kertoo.

Tosiasia kuitenkin on, että jakajien työehtosopimus vaihtui 1.11.2017 ja tessin  noudattamista valvoo TEAM.

- TEAM pystyy valvomaan ainoastaan jäsentensä asioita. Jakajiin pätee sama kuin mihin tahansa muuhun ammattiryhmään: Asioiden hoitaminen on sitä tehokkaampaa, mitä korkeampi on järjestäytymisaste, Karmala sanoo.

- TEAMin sopimus sisältää paljon paikallista sopimista. Kokemus on osoittanut, että ilman luottamusmiestä on erittäin hankala neuvotella työnantajan kanssa. Meille on kerrottu, että Posti Palvelut Oy ei edes enää tunnusta paulaisia luottamusmiehiä neuvotteluosapuoleksi. Ulkopuolisen silmissä se on huono ratkaisu, sillä parempi olisi ollut sopia, että he olisivat voineet jatkaa toimessa ainakin vuodenvaihteeseen saakka.

Karmala painottaa, että kaikkein huonoin vaihtoehto lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on, että sopimuksen ja liiton vaihdon kielteisesti kokevat eivät järjestäydy ollenkaan.

Onko PAUlaisia jakajia jo liittynyt TEAMiin?

- Kyllä on, ainakin Helsingissä ja Uudellamaalla. Heidät liitetään ainakin toistaiseksi Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistykseen. Ei ole poissuljettu, että jakajille perustetaan myöhemmin Teollisuusliittoon oma ammattiosasto tai osastoja.

- TEAM on pyrkinyt hoitamaan asioita yhteistyössä PAU:n kanssa. Tällaisissa tapauksissa liittojen täytyy pitää ohjenuoranaan jäsenten etua, järjestöpolitiikka on ihan toissijainen asia. Ja on syytä muistaa, että TEAM fuusioituu vuodenvaihteessa Teollisuusliiton ja Puuliiton kanssa – tämä on joukkovoiman kehittämistä ja otollinen aika koota myös jakajien voimia, Karmala miettii.

Myös TEAMin jakajia edustavien luottamusmiesten puheille on tultu ja heille tulee kysymyksiä asian johdosta. Marja Karmala neuvoo jakajien teamilaisia luottamusmiehiä näin:

- Työpaikoilla on varmasti paljon epävarmuutta ja kiukkuakin, koska joidenkin paulaisten edut heikkenevät huomattavasti. Kannattaa keskustella aktiivisesti ja aloitteellisesti ja kertoa TEAMin työehtosopimuksesta ja tavasta hoitaa asioita.

- Kannattaa korostaa liittoon kuulumisen merkitystä ja oman luottamusmiehen tärkeyttä. Tarvittaessa täältä toimistolta tullaan mielellään tapaamaan TEAMin jäsenyyttä harkitsevia. Jos tulee erityisen hankalia kysymyksiä, kannattaa pyytää soittamaan minulle.

PAU:ssa on muutamia jakajien ammattiosastoja. Onko mahdollista ja kannattaisiko niiden liittyä TEAMiin?

- On se mahdollista ja sitä kannattaisi harkita. Perjantaina 17.11.2017on tarkoitus kutsua Hakaniemeen PAUn jakajien ammattiosastojen aktiivit, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä PAUn edustaja tai edustajat keskustelemaan ja etsimään yhteistä ratkaisua tähän hankalaan tilanteeseen.

Jos joku PAU:hun kuulunut haluaa liittyä TEAMiin, miten se tapahtuu?

- Ammattiosaston vaihdos tehdään täyttämällä jäsenhakemus. Helpoiten se käy sähköisesti osoitteessa https://easiointi.yap.fi/Teollisuusliitto/eJoin . Paperisen jäsenhakemuksen saa soittamalla jäsenrekisteriin, 09 7739 7455. TL

Lisätiedot: työehtosihteeri Marja Karmala, 09 77397360.