Paperiliitto neuvottelutulokseen

10.11.2017

TEAMin tukipäätös, jonka mukaan paperiteollisuudessa työskentelevät TEAMin jäsenet eivät tee mitään Paperiliiton ylityökiellon piiriin kuuluvien työntekijöiden töitä, purkautuu.

Paperiliitto ja Metsäteollisuus ovat10.11.  päässeet neuvottelutulokseen uudesta paperiteollisuuden työehtosopimuksesta.

Sopimuskausi on Paperiliiton tavoitteen mukaisesti kaksi vuotta.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että Paperiliiton hallinto hyväksyy saadun neuvottelutuloksen. Paperiliiton hallitus kokoontuu maanantaina 13. marraskuuta ja valtuusto perjantaina 17. marraskuuta.

Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 10.11.2017–30.11.2019. Tänä aikana palkkoja korotetaan 1. vuotena yhteensä 32 senttiä ja 2. vuotena yhteensä 30 senttiä. Korotukset sisältävät yleiskorotuksen ja paikallisesti sovittavan erän. Korotusten vaikutus alan keskipalkasta laskien on ensimmäiselle vuodelle 1,8 prosenttia ja toiselle vuodelle 1,7 prosenttia.

Paperiliiton tes-neuvottelukunta oli yksimielinen ja tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen. Neuvottelutuloksen tekstikysymyksistä Paperiliitto tiedottaa tarkemmin hallintojen kokousten jälkeen ensi viikolla.

Neuvottelusopimuksen syntyminen tarkoittaa, että Paperiliiton julistama ylikielto ja paikallisen yhteistoiminnan kielto työpaikoilla eivät enää ole voimassa. Siksi myös TEAMin tukipäätös, jonka mukaan paperiteollisuudessa työskentelevät TEAMin jäsenet eivät tee mitään Paperiliiton ylityökiellon piiriin kuuluvien työntekijöiden töitä, purkautuu. TL