Kuukauden kurssi yleinen 10+10 päivää

Aika: 4.-15.9.2017
Paikka: Kiljava

Koulutuspaikka: Kiljavan opisto

Kurssijaksot muodostavat yhden kokonaisuuden, jolle haetaan samalla hakemuksella. Molemmat jaksot on suoritettava esitteessä ilmoitettuina ajankohtina.

2. jakso 2.- 13.10.2017 Kiljava

Kohderyhmä

Peruskoulutetut luottamushenkilöt ja työsuojeluedustajat sekä ammattiosastojen puheenjohtajat (kemianalat tietyin rajoituksin).

Kurssityyppi

Sopimuskurssi

Tavoitteet

Tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskoulutuksessa saatua ymmärrystä työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä.

Sisältö

 • Nykytodellisuuden ymmärtäminen
 • Historiasta oppiminen
 • Hyvinvointi- ja oikeusvaltion murros
 • Globalisaatio ja sen vaikutukset
 • Työehtosopimus järjestelmä
 • Paikallisen toiminnan kehittämisen välttämättömyys
 • Hyvän tulevaisuuden hahmottelu ja lähiajan tavoitteet
 • Ammattiyhdistysliike uudistusliikkeenä
 • Keskustelevan demokratian edistäminen
 • Työelämän inhimillistäminen
 • Innostamisen taidot ja sitouttaminen

Välitehtävät

Kuukauden kurssin jaksojen välissä osallistujat tekevät itse valittuja, ohjattuja välitehtäviä.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen 21.7. mennessä opistokurssihakemuksella(pdf).