Kuukauden kurssi yleinen 10+10 päivää

Aika: 2.-13.10.2017
Paikka: Kiljava

Kurssipaikka: Kiljavan opisto

Kurssijaksot muodostavat yhden kokonaisuuden, jolle haetaan samalla hakemuksella. Molemmat jaksot on suoritettava esitteessä ilmoitettuina ajankohtina.    

Kohderyhmä

Peruskoulutetut luottamushenkilöt ja työsuojeluedustajat sekä ammattiosastojen puheenjohtajat (kemianalat tietyin rajoituksin).

Kurssityyppi

Sopimuskurssi

Tavoitteet

Tavoitteena on syventää ja laajentaa peruskoulutuksessa saatua ymmärrystä työelämästä ja ammattiyhdistysliikkeestä.

Sisältö

 • Nykytodellisuuden ymmärtäminen
 • Historiasta oppiminen
 • Hyvinvointi- ja oikeusvaltion murros
 • Globalisaatio ja sen vaikutukset
 • Työehtosopimus järjestelmä
 • Paikallisen toiminnan kehittämisen välttämättömyys
 • Hyvän tulevaisuuden hahmottelu ja lähiajan tavoitteet
 • Ammattiyhdistysliike uudistusliikkeenä
 • Keskustelevan demokratian edistäminen
 • Työelämän inhimillistäminen
 • Innostamisen taidot ja sitouttaminen

Välitehtävät

Kuukauden kurssin jaksojen välissä osallistujat tekevät itse valittuja, ohjattuja välitehtäviä.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen ennen kurssin ensimmäistä jaksoa 21.7. mennessä.