Riskien hallinta työssä

Aika: 18.-20.9.2017
Paikka: Kiljava

Koulutuspaikka: Kiljavan opisto

Kohderyhmä

Työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäälliköt ja -asiamiehet sekä muut työsuojelutoimikunnan jäsenet.

Kurssityyppi

Sopimuskurssi

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia ennakoivan työturvallisuustyön keskeiset tekijät ja riskien hallintamenetelmien käyttäminen. Kurssilainen oppii hyödyntämään riskien arviointia työn turvallisessa tekemisessä sekä työn suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksena on, että opiskelija saa uusia keinoja työturvallisuuden kehittämiseen työpaikalla. Kurssin sisältö pohjautuu myös käytännön turvallisuusajatteluun ja siitä oppimiseen.

Sisältö

  • Turvallisuuden hallinta, peruskäsitteet ja riskien arvioinnin tarkoitus
  • Vaaratekijät, niiden tunnistaminen ja merkitys
  • Riskien arviointi eri menetelmillä
  • Turvallisuusjohtaminen ja inhimilliset virheet
  • Riskien hallinta turvallisuussuunnittelussa
  • Esimerkkejä tuloksista sekä toiminnan kompastuskivet

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen 18.8.2017 mennessä opistokurssihakemuksella (pdf).