Ikävoimaa työhön -valmennus

Aika: 28.-30.8.2017
Paikka: Kiljava

Koulutuspaikka: Kiljavan opisto

Kohderyhmä

Työurien pidentämiseen kohdistuvista toimenpiteistä kiinnostuneet työpaikkojen luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat. Kurssi on tarkoitettu myös kaikille, jotka tarvitsevat ikätietoutta työelämässä.

Kurssityyppi

Ei viestintäala yhteisen koulutuksen kurssi ja viestintäala paikallisesti sovittava.

Tavoitteet

Valmennus antaa valmiudet toimia työpaikallaan tai muissa organisaatioissa työurien pidentämiseen liittyvissä asioissa. Kurssi auttaa löytämään toimivia ratkaisuja työpaikkojen ikäsidonnaisiin haasteisiin. Kantavana ajatuksena on eri-ikäisten vahvuuksien hyödyntäminen, jotta kaikkien kyvyt ja osaaminen saadaan organisaation ja työyhteisön voimavaraksi. Tavoitteena on lisätä tietoa iän merkityksestä työelämässä ja luoda myönteisiä ikäasenteita. Ikätietouden kautta työpaikalle tulee valmius neuvotella erilaisia toimintamalleja ja ratkaisuja ikääntyvien työntekijöiden jaksamiseen. Kurssin aikana lisätään ymmärrystä iän merkityksestä oppimiseen, hyvinvointiin sekä työturvallisuuteen.

Sisältö

  • Näkökulmia ikään ja elämänkulkuun sekä elämänkulun ja työn välisiin suhteisiin
  • Ihmisen monet iät, ikäasenteet ja ikäsyrjintä
  • Iän ja ikääntymisen merkitys työkyvyn eri ulottuvuuksien näkökulmista
  • Työkykyyn vaikuttavat tekijät
  • Ikääntymisen uhat ja voimavarat
  • Ikääntyminen ja turvallisuus
  • Ikäjohtaminen ja hyviä ratkaisuja työpaikoille

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen 28.7. mennessä opistokurssihakemuksella (pdf).