Työoikeuden täydennyskurssi

Aika: 13.-17.11.2017
Paikka: Kiljava

Koulutuspaikka: Kiljavan opisto

Kohderyhmä

Työoikeuden peruskurssin käyneet luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat.

Kurssityyppi

Ei viestintäala yhteisen koulutuksen kurssi ja viestintäala paikallisesti sovittava.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla.

Sisältö

  • Työehtosopimusoikeus
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
  • Työaikalaki ja vuosilomalaki
  • Työturvallisuusvastuut
  • Ulkopuolisen työvoiman käyttö
  • Työelämän tietosuoja
  • Työrikokset
  • Työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen 13.10. mennessä opistokurssihakemuksella (pdf).