Rengasturvallisuuskorttikoulutus

Aika: 20.9.2017
Paikka: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki

Rengasturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta rengasalan riskeistä ja vastuista, antaa perusvalmius oman työn ja työtapojen arviointiin, opastaa renkaiden käsittelyyn ja vannetöihin liittyvät turvalliset työtavat, opastaa renkaiden paineistukseen liittyvät turvalliset työtavat ja antaa perustietoa työturvallisuudesta yhteisellä työpaikalla.

Koulutuksessa käsitellään tapaturmatilanteita, työtapaturmaa, työturvallisuutta rengastyöpaikoilla, renkaiden turvallista käsittelyä, renkaan asennusta vanteelle, renkaan turvallista paineistamista, renkaan asennusta työpaikan ulkopuolella, varautumista vaaratilanteisiin ja menettelyä tapaturmatilanteessa. Lisäksi koulutuksessa on ryhmätyö ja tentti. Ryhmätyössä käsitellään oman työpaikan arviointia, riskit ja suurimmat riskit omalla työpaikalla ja työturvallisuuden parantamiskeinoja omalla työpaikalla.

Koulutusta hallinnoi Työturvallisuuskeskus. Tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen rengasturvallisuuskortin, jonka tutkinnon suorittaneille myöntää Työturvallisuuskeskus. Kortin voimassaoloaika on viisi vuotta. Työturvallisuuskeskus hoitaa rengasturvallisuuskortin haltijoiden rekisteröinnin. Kortin voimassaolo edellyttää hyväksyttyä uusintakoulutusta.

Rengasturvallisuuskorttikoulutuksen peruskoulutustilaisuus järjestetään  17.5. Tampereella, 7.6. Lappeenrannassa ja 20.9. Helsingissä.

Ilmoittautumiset Niina Korpi, p. 020 595 5052 tai koulutus@autonrengasliitto.fi
  
Lisätietoja peruskoulutuksesta antavat

Erkki Heinonen Työturvallisuuskeskuksesta (09) 6162 6243 tai gsm 040 716 5916, 
Paavo Salo TEAM Teollisuusalojen ammattiliitosta 09 7739 7332 tai 050 303 9276 ja 
Östen Brännäs Autonrengasliitosta 020 595 5051 tai 0400 604 344.