Paikallinen sopiminen

Aika: 30.8.-1.9.2017
Paikka: Kiljava

Koulutuspaikka: Kiljavan opisto

Kohderyhmä

Luottamusmiehet ja työsuojeluedustajat, jotka ovat käyneet perus- ja jatkokurssin.

Kurssityyppi

Sopimuskurssi

Tavoitteet

Tutustutaan hyvään sopimiskulttuuriin ja lisätään osaamista paikallisessa sopimisessa.  Kurssilla keskitytään henkilöstön paremmin huomioon ottavaan sopimiseen ja sopimismahdollisuuksien hyödyntämiseen työpaikan ja työehtojen kehittämisessä.

Sisältö

  • Paikallinen sopiminen tänä päivänä
  • Paikallisen sopimisen edellytykset
  • Sopimisvaltuudet
  • Sopimusten tekeminen ja sisältö
  • Paikallinen sopiminen ja luottamusmiehen rooli
  • Riittävän valmistautumisen merkitys
  • Työaikasopiminen; työaikamallit, työaikapankki

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen 28.7. mennessä opistokurssihakemuksella (pdf).