Edunvalvonta

TEAMin toiminta-ajatus on jäsenten laaja-alainen edunvalvonta ja sen tärkein tehtävä on neuvotella ja solmia sopimusaloilleen työehtosopimukset ja valvoa niiden vähimmäisehtojen noudattamista. Liiton tehtävänä on myös sopimusten ja sopimustoiminnan kehittäminen.

Paikallistason edunvalvontatyötä ammattiosastoissa ja työpaikoilla tekevät luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja muut ay-aktiivit.

Sopimusjärjestelmä on moninainen. On tessiä, tupoa, keskitettyä ja muitakin sopimuksia. Miten ne syntyvät? Kuka niistä neuvottelee ja kuka sopii? Vastauksia löytyy sopimusjärjestelmä-sivulta ja tämän sivuston ay-sanastosta.

Työehtosopimus on tärkein jäsenetu. Työehtosopimuksilla sovitaan vähimmäispalkoista, arkipyhäkorvauksista, työajoista, sairausajan palkoista, työsuhdeturvasta, jne.

Kansainvälisyys ei ole yhdentekevää. Minkälaista palkkaa nauttii saksalainen nahkatyöläinen? Miten pitkä työaika on intialaisella ompelijalla? Saako kiinalainen kemian alan työntekijä järjestäytyä? Muun muassa nämä asiat vaikuttavat teamilaisten elämään. Edunvalvonta on myös kansainvälistä toimintaa ja TEAMin on osa kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä.

Tasa-arvo on tärkeä osa edunvalvontaa. Ay-liike on viime vuosina kiinnittänyt erityistä huomiota perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen. TEAM kouluttaa jäseniää tasa-arvoasioissa ja huolehtii mm. siitä, että liiton solmimat työehtosopimukset ja työpaikkojen palkkausjärjestelmät ovat sukupuolineutraaleja.

Työsuojelu on muutakin kuin työtapaturmien torjuntaa. Se on mm. henkisen hyvinvoinnin edistämistä ja työpaikkojen ympäristönsuojelua. Liiton keskeisiä tavoitteita ovat työsuojeluorganisaation kehittäminen, yhteistyön parantaminen työsuojelua edistävien tahojen kanssa ja tehokas vaikuttaminen työympäristönormien valmistelussa Suomessa ja Euroopan Unionissa.