Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Sopimuskausi 1.3.2014 - 30.11.2016

Palkantarkistukset 1.1.2016–30.11.2016

Tekstiili- ja Lasialojen Liitto TL ry ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry saavuttivat 7.9.2015 neuvottelutuloksen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työehtosopimuksen palkantarkistuksista vuodelle 2016 työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen sopimuskauden toisen jakson palkkaratkaisun mukaisesti.

Palkantarkistukset 1.1.2016–30.11.2016

Yleiskorotus

Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä korotetaan 1.1.2016 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 9 senttiä tunnilta tai 15 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,39 %.

Paikallinen sopiminen palkantarkistuksen ajankohdasta

Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin.

Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen toteuttamisajankohdasta.

Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä 30.11.2015 mennessä, toteutetaan korotus 1.1.2016 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Palkkataulukot

Työehtosopimuksen kohdan 4.2 mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan siten, että kunkin palkkataulukon jokaiseen lukuun lisätään yhdeksän (9) senttiä. Samalla tavalla menetellään työehtosopimuksen kohdan 4.3.1, liite 2:n ja liite 3:n palkkataulukoiden osalta. Liite 3:n palkkataulukoita korotetaan kuukausipalkkojen osalta 15 euroa. Kohdan 4.4.4.mukaisia urakkapalkkataulukoita korotetaan siten, että kohdan 4.2 mukaisia uusia ohjetuntipalkkataulukoita korotetaan 20 %.

Palkantarkistusten toteuttaminen

Uusien urakoiden laskenta-aikaa varataan helmikuun 2016 loppuun
asti.

Vuorolisät

Vuorotyölisien määrät 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat seuraavat:

  • iltavuorolisä 1,02 €/tunti
  • yövuorolisä 1,77 €/tunti

Liitteen 3 mukaisten työntekijöiden vuorotyölisien määrät 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat seuraavat:

  • iltavuorolisä 1,03 €/tunti
  • yövuorolisä 1,82 €/tunti

Keskituntiansio

Käytettäessä työehtosopimuksen kohdan 4.11 mukaista vuosineljänneskeskituntiansiota 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien, on sitä korotettava edellisen yleiskorotus kohdan mukaisella korotuksella siltä osin, kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden ohjepalkat 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:


Aikapalkka

Palkkaryhmäeuroa/t
1. palkkaryhmä8,92
2. palkkaryhmä9,16
3. palkkaryhmä9,41
4. palkkaryhmä9,67
5. palkkaryhmä10,02

 

Urakkahinnoittelun mukaiset palkkataulukot

Urakan hinnoittelusäännön mukaiset palkat ovat palkkaryhmittäin seuraavat:

Palkkaryhmäeuroa/t
1. palkkaryhmä10,70
2. palkkaryhmä10,99
3. palkkaryhmä11,29
4. palkkaryhmä11,60
5. palkkaryhmä12,02

 

Tehtäväkohtaiset palkat

Työnvaativuus-
ryhmä
euroa/t
18,92
29,32
39,75
410,22
510,69
611,21
711,73
812,28
912,86

 

Kunnossapito-osastojen, ompelukonemekaanikkojen ja autonkuljettajien palkat

  Palkkaryhmä  euroa/t
1. palkkaryhmä9,47
2. palkkaryhmä9,92
3. palkkaryhmä10,94
4. palkkaryhmä11,48
5. palkkaryhmä12,05
6. palkkaryhmä12,64
7. palkkaryhmä13,27
8. palkkaryhmä13,93

 

 

Vuorotyölisät

Vuoro-, ilta- ja yötyölisät

Vuorotyössä nimetään työvuorot seuraavasti:
1.vuoro (aamuvuoro), 2. vuoro (iltavuoro) ja 3. vuoro (yövuoro).

Vuorotyölisinä maksetaan 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Iltavuorossa euroa/tYövuorossa euroa/t
1,021,77

 

Liitteen 3 mukaisille työntekijöille vuorotyölisinä maksetaan 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Iltavuorossa euroa/tYövuorossa euroa/t
1,031,82

 

Tekstiiliteollisuuden laitosmiehet

Ohjepalkat

1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Laitosmiesoppilaat

Oppivuodeteuroa/t
1. oppivuonna9,53
2. oppivuonna9,82
3. oppivuonna10,14
4. oppivuonna10,35


Nuoremmat laitosmiehet

Oppivuodeteuroa/t
5. oppivuonna10,70
6. oppivuonna10,97

 

Laitosmiehet

 euroa/kk
Laitosmiehet1921
Osalla olevat laitosmiehet2029
vanhemmat laitosmiehet2052