Responsible Care 25 vuotta Suomessa

Vastuullisilla valinnoilla osoitat, että välität ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Työpaikalla vastuullisuus tarkoittaa jokapäiväisiä päätöksiä. Pienetkin valinnat vaikuttavat.

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Kemianteollisuus ry kysyvät, mikä on sinun vastuullinen valintasi tai tekosi tänään

Kerro se meille somessa #vastuullinenvalintani.

Responsible Care on kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma kemianaloilla. Ohjelman toteutusta Suomessa koordinoi Kemianteollisuus ry. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry tulivat ohjelmaan mukaan vuonna 2003.

Suomessa on saatu paljon hyvää aikaan 25 vuodessa. Työtapaturmat ovat vähentyneet 84 %, energiankulutus
22 %, loppusijoitettava jäte 55 %, veden kulutus 54 % ja kasvihuonepäästöt 31 %. Responsible Care -ohjelmassa vastuullisuustyö on tavoitteellista ja vuorovaikutus vahvaa.

Responsible Care -ohjelman keskeisiä teemoja ovat

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Avoin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten vastuullisuustyön kehittämistä tuetaan yhteistyöllä verkostoissa ja kehityshankkeissa. Ja vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoritiedoilla. Reponsible Care -ohjelmassa on mukana kaikkiaan yli 60 maata ympäri maailmaa. Suomessa ohjelmaan on sitoutunut 95 yritystä, jotka edustavat noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja noin 60 % henkilöstöstä Suomessa.

TEAM näkee, että RC-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden parantaa jäsenten eli työntekijöiden työturvallisuutta ja -hyvinvointia. Suomessa tämä ohjelma onkin kehittynyt vuosien saatossa. Alkuun se keskittyi erityisesti ympäristöturvallisuuteen ja suuronnettomuuksien ehkäisyyn. Työturvallisuus on myös ollut pitkään tärkeä elementti. Nyt uusimpana elementtinä on työhyvinvointi.

Ohjelmassa mukana oleva yritys sitoutuu jatkuvaan parantamiseen niillä toiminnan alueilla, jotka kuuluvat ohjelmaan. Tätä sitoutumista vahvistaa se, että joka vuosi kaikilta yrityksiltä kerätään tiedot ohjelman indikaattoreista (esim. tapaturmataajuus).

Vuonna 2017 juhlitaan Responsible Care -ohjelman 25-vuotista taivalta. Vuoden aikana toteutetaan erilaisia tapahtumia. RC -ohjelma ja järjestöt näkyvät esimerkiksi ChemBio-messuilla ja SuomiAreenassa.

TEAM pitää tärkeänä, että Responsible Care -ohjelmaa kehitetään edelleen. Meille ensisijaisia ovat jäsenten työolosuhteet. Siksi on tärkeää, että RC-ohjelmaan sitoutuneen yrityksen työntekijät ja erityisesti luottamustehtävissä olevat tuntevat ohjelman sekä seuraavat oman työpaikkansa vastuullisuustoimintaa.
Lisä tietoja Responsible Care -ohjelmasta löytyy tästä.

Lisätietoja myös antaa työympäristösihteeri Kari Mäkelä, kari.makela(at)teamliitto.fi tai puh. 050 303 9271.