Liity jäseneksi verkossa

Ammattiliittoon kuulumisella turvaat selustasi työmarkkinoilla. Se on osoitus siitä, että haluat kehittää alasi työehtoja.Täyttämällä lomakkeen, liityt jäseneksi ammattiosastoon, liittoon ja työttömyyskassaan.

Anslut dig via webben!

Genom att vara medlem i ett fackförbund tryggar du dina rättigheter på arbetsmarknaden. Det är även ett tecken på att du vill utveckla arbetsvillkoren inom din bransch. Genom att fylla i blanketten, blir du medlem i fackavdelningen, förbundet och arbetslöshetskassan.

Join TEAM online!

By becoming a member of the union you can secure yourself in the labour market. It also shows that you want to improve your own collective-bargaining agreement. You can join the union, unemployment fund and local union branch by filling the online form.