Medlemsförmåner

Förmåner för TEAM:s medlemmar

TEAM:s viktigaste medlemsförmån är intressebevakningen. Det betyder att förbundet sluter avtal med arbetsgivarorganisationerna och samtidigt också övervakar att avtalen tillämpas på alla arbetsplatser i förbundets avtalsbranscher. Men dessutom ger medlemskap i TEAM även andra förmåner. Medlemmarna har rätt att få rättshjälp i problematiska situationer som rör anställningsvillkoren. Medlemstidningen Intiim utkommer med 14 nummer per år och i slutet av året postas förbundets egen kalender tillsammans med tidningen. Den utbildning som TEAM anordnar är mycket omfattande. Medlemmarna kan ansöka om konditions- eller andra semesterveckor. Medlemmarna och deras familjer kan semestra på förbundets semesterställen. Varje år fastslås storleken på ett tidningsstöd, och vissa hotell och servicestationer beviljar TEAM:s medlemmar rabatt.

För yngre medlemmar arrangeras för dem anpassad verksamhet, bl.a. kurser. Förbundet och avdelningarna anordnar olika program och tillställningar. Det största antalet deltagare samlar TEAM:s sommardagar och vinterdagar. Till medlemsförmånerna hör också försäkringsavtal med Turva och If. Arbetslöshetsskyddet ger trygghet vid arbetslöshet.