TEAM

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto on työntekijäjärjestö. Sen tarkoituksena on edistää työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia työelämässä.  Liiton toiminta on sen jäsenten yhteistyötä. TEAM kuuluu Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestöön. 

TEAMin toiminnan ydin on työehtosopimus. Siinä sovitaan työn teon vähimmäisehdoista. Oikeus solmia työehtosopimuksia perustuu lakiin, mutta liiton uskottavuus neuvottelijana perustuu sille, kuinka laajasti alan työntekijät ovat siihen järjestäytyneet. 

TEAMiin kuuluu noin 55 000 jäsentä. He työskentelevät autonrengasalalla, graafisina toimihenkilöinä, kemianteollisuudessa, kirjatyöntekijöinä, kumiteollisuudessa, kenkä- ja nahkateollisuudessa, lasi- ja keramiikkateollisuudessa, lasitusalalla, sanomalehdenjakajina, tekstiilihuoltoalalla, tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa, öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuudessa.

Jos työskentelet TEAMin sopimusaloilla tai opiskelet alan ammatillisessa oppilaitoksessa, on TEAM sinunkin ammattiliittosi. Toivotamme sinut tervetulleeksi liiton jäseneksi tai opiskelijajäseneksi.

Jäsenet kuuluvat paikallisiin ammattiosastoihin. Niitä on yhteensä noin 280 eri puolilla maata.

TEAM järjestää kaikille jäsenille koulutusta ja tapahtumia. Sen lisäksi toimintaa järjestävät ammattiosastot. Liiton aktiiveille on omaa koulutusta ja heille suunnattuja tilaisuuksia.

Edunvalvonnan runko ovat ammattiosastot, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.  He valvovat, että työehtosopimusta noudatetaan ja tekevät yhteistyötä työnantajan kanssa työn ja työolosuhteiden kehittämiseksi.

Hyvä työpaikka on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen. Turvallinen ja hyvä työympäristö on kaikkien etu. Raamit työsuojelulle ja tasa-arvotoiminnalle tulevat laeista.

Ammattiosasto ja luottamusmies saavat apua ja tukea liitolta. Liitto sopii valtakunnalliset työehtosopimukset. Paikallisesti voidaan sopia työehtosopimusta paremmista työehdoista.

Tavoitteidensa edistämiseksi TEAM toimii yhteistyössä muiden ammatti- ja työnantajaliittojen sekä eri sidosryhmien kanssa .

Kansainvälinen toiminta  on yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa. Se on osa nykyaikaista edunvalvontaa.