Ammattiosastot

TEAMissa on noin 260 ammattiosastoa. Vaikka ammattiosastot ovat jäsenmäärältään, rakenteeltaan, toiminnaltaan ja kulttuureiltaan erilaisia, on niillä samat perustehtävät. Jäseneksi liitytään ammattiosastoon ja uudet jäsenet hyväksyy osaston hallitus.

Lisää jäseneksi liittymisestä. TEAMin jäsenosastot ja linkit osastojen kotisivuille löytyvät viereisestä ammattiosastoluettelosta.

Ammattiosaston toiminnasta päättävät jäsenet. Jäsenille järjestetään vähintään kaksi kokousta vuodessa: syyskokous ja kevätkokous. Näiden kokousten lisäksi hallitus voi kutsua yleisiä kokouksia koolle muulloinkin.

Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ja valitaan ammattiosaston puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat/toiminnantarkastajat seuraavaksi vuodeksi. Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnetään tili- ja vastuuvapaudet.

Ammattiosastot voivat tehdä esityksiä TEAMin liittovaltuustolle ja esityksiä työehtosopimusten muutoksista.

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa hyväksytty toimintasuunnitelma.