Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 1.3.2016 , täydennetty, astuu voimaan 1.5.2016

1. Rekisterinpitäjä

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

Siltasaarenkatu 2, PL 324, 00531 Helsinki

puh. 09 773 971 (vaihde), sähköposti keskus(at)teamliitto.fi

2. Yhteyshenkilö tätä rekisteriä koskevissa asioissa

Järjestöpäällikkö Merja Rinne

Siltasaarenkatu 2, PL 324, 00531 Helsinki

puh. 050 306 4437, sähköposti etunimi.sukunimi(at)teamliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tallennettuja tietoja käytetään jäsensuhteen hoitamisessa ja ammattiyhdistyksen ja niiden muodostaman liiton toiminnassa sekä jäsenetujen hoitamisessa.

Ammattiyhdistyksellä ja niiden muodostamalla liitolla tarkoitetaan ammattiyhdistystoimintaan liittyviä yhteisöjä kuten ammattiosastoa, ammattiliittoa, keskusjärjestöä, työttömyyskassaa, ammattiyhdistysopistoa, lomajärjestöä ja ay-toimintaan liittyvä tutkimustoimintaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään

•jäseneen liittyviä tietoja, kuten henkilö- ja yhteystiedot henkilötunnuksineen, jäsenen sopimusalat, ammattiosaston nimi ja siihen liittymispäivä, jäsenyyteen liittyvät perustiedot, tehtävätiedot, koulutustiedot

•jäsenen työsuhteeseen ja tilitysvelvoitteisiin liittyviä tietoja, kuten työnantajan ja /tai työpaikan tiedot, työsuhteen tiedot, jäsenmaksuihin liittyvät tiedot

•muut jäsenyyteen liittyvät asiat, kuten markkinointiluvat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot. Jos työnantaja perii jäsenmaksun, työnantajaa koskevat yksilöinti- ja tilitystiedot tiedot ilmoittaa työnantaja jäsenen valtuutuksella.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Säännönmukaisia luovutuksia ainoastaan jäsenetujen osalta ja ainoastaan niille yhteistyötahoille, joiden tulee varmistaa jäsenyys ennen jäsenedun antamista jäsenelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä tilassa, jonne ei ole vapaata pääsyä.

Atk:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään erillisissä tietokannoissa, jotka on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Tietoja saavat käyttää vain ne Teollisuusalojen ammattiliiton ja teollisuusalojen työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt sekä ammattiosastojen jäsentietoja hoitavat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamiseen.

Rekisteriseloste markkinointikiellon antaneista ei-jäsenistä

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §                

Laatimispäivä , täydennetty, astuu voimaan

1. Rekisterinpitäjä

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ry

 Siltasaarenkatu 2, PL 324, 00531 Helsinki

 puh. 09 773 971 (vaihde), sähköposti keskus(at)teamliitto.fi

Rekisterin tekninen ylläpitäjä

YAP Solutions Oy

 Äyritie 8 E /Gate8, Rondo)

 puh. +358 (0)9 751777 1970(vaihde), Faksi +358 (0)9 77719790

2. Yhteyshenkilö tätä rekisteriä koskevissa asioissa

TEAMin asiakkuudesta vastaava henkilö YAP Solutions Oy:ssa

YAP Solutions Oy, Kati Räisänen

 Äyritie 8 E /Gate8, Rondo)

 puh. +358 (0)9 751777 1970(vaihde), Faksi +358 (0)9 77719790

3. Rekisterin nimi

 R7 TEAM YAP-Liitto

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tallennettuja tietoja käytetään TEAM-liiton  jäsenrekisterin  ja Teollisuus alojen työttömyyskassan tietojen hallintaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään

Jäsenen itsensä liittymislomakkeella lähettämät tiedot ja hänen valtuuttamansa työnantajan lähettämät palkkatiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan henkilön itsensä ilmoittamat tiedot ja työnantajan palkkatiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset           

Tietojen luovutukset TEAMille. Ei muita säännönmukaisia luovutuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään YAP Solutions Oy:ssä, TEAMin asiakaskohtaisessa kansiossa, palvelimella joka sijaitsee IBM:n konesalissa, vahvan tietoturvan valvonnassa. Tietoja hallinnoi YAP TEAMin asiakkuudesta vastaava henkilöstö. Tietosuoja klausuuli on kirjattu YAP Solutions Oy:n ja TEAMin sopimukseen.