Teollisuusalojen työttömyyskassa, TEAM-kassa

Työttömyyskassan jäseniä ovat TEAMin sopimusaloilla työskentelevät jäsenet. Liiton jäsenmaksu 1,5 % sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun.

Työttömyyskassasta saat neuvoja työttömyyden kohdatessa. Kassa maksaa työttömille jäsenille ansiopäivärahaa. Kassan maksamista etuuksista ja niiden ehdoista saat tietoa näiltä sivuilta.

Hyvä päivärahan hakija

Haluatko saada

  • työttömyyskassan lähettämät kirjeet ja viestit vain sähköisinä verkkopalveluun
    (näkyvät verkkopalvelussa heti)

  • muistutuksen saamistasi viesteistä ja kirjeistä omaan sähköpostiisi

  • tilata ilmoituksen päivärahan maksusta matkapuhelimeesi

Jos haluat, käy tekemässä valtuutus kassan verkkopalvelussa: ”jäsentiedot”-> ”yhteystiedot”->”viestintä”