Työsuojeluviikko 30.10.-5.11.2017

Tekoja työpaikalla

Perusajatus

Viikko on TEAM-liiton viides työsuojeluviikko, jonka aikana valtakunnallisesti liiton toiminnan ja viestintävälineiden kautta tuodaan esiin työsuojelun ja työhyvinvoinnin merkitystä.

Keskeisiä ovat kuitenkin työpaikkojen omat tapahtumat ja teot viikon aikana kullekin työpaikalle sopivalla tavalla. Liiton taholta toimitetaan sopivia ”vinkkejä” ja mahdollisuuksien mukaan tukimateriaalia. Jonkin verran liiton toimihenkilöt voivat jalkautua kysynnän mukaan työpaikoille.

Vuoden tunnus

Tämän vuoden tunnus on ”Tekoja työpaikalla”. Tälle vuodelle ei ole erityistä teemaa, vaan kampanjaan mukaan tulevat työpaikat voivat vapaasti valita oman kampanjansa aiheen ja toteutustavan. Vuoden tunnus haluaa myös muistuttaa siitä, että työturvallisuus, työolosuhteet ja hyvinvointi edistyvät vain tekojen kautta. Lainsäädäntö, sopimukset tai muut normit eivät itsestään tuo edistystä.

Mitä kampanjaviikolla on tarkoitus tehdä?

Työsuojelu on jokapäiväistä toimintaa työpaikalla. Se on osa työntekoa. Se on myös asioiden kehittämistä ja tekemistä entistä paremmin. Tämän lisäksi on hyvä ajoittain nostaa asiat näkyvästi esiin. Tätä varten on työsuojeluviikko. Tuodaan näkyväksi asioita, joita halutaan parantaa. Tehdään se yhdessä.

Työpaikan hankkeet ja toimenpiteet voivat olla lyhyitä luentotilaisuuksia, koulutustapahtumia, tiedotusta, aiheeseen liittyviä kilpailuja, työturvallisuustarkastuksia, turvallisuuskävelyjä, aloitekampanjoita, ensiapukoulutusta ja -harjoituksia, suojainesittelyjä jne. Viikolla tehtävät aktiviteetit voivat hyvinkin olla osa pitempikestoista kehittämishanketta tai yksittäinen tilaisuus yhtenä päivänä. Yhteistyötä voi ja on hyvä tehdä myös työterveyshuollon kanssa. Liitto antaa kuitenkin vapaat kädet työpaikoille. Kaikki hyvät ideat muidenkin tietoon ovat tervetulleita. TEAM haluaa saada hyviä esimerkkejä esiin ja välittää niitä yhteiseksi hyödyksi.

Työpaikoilla voidaan käyttää tunnusta TEAM työsuojeluviikko 2017, joka kopioitavissa liiton kotisivuilta. Tunnuksen ohessa voidaan käyttää vuoden tunnusta: Tekoja työpaikalla.

Arviointilomakkeet työpaikan työsuojelutoiminnan kehittämisen avuksi

Työpaikalla on usein helppo havaita erilaisia teknisiä turvallisuuspuutteita. Näitä ovat esimerkiksi rikkinaiset koneet, liukkaat lattiat, puuttuvat suojaukset, vaaralliset kulkutiet jne. Usein työsuojeluongelmat ovat syvemmällä organisaation toimintakulttuurissa ja -tavoissa sekä turvallisuuden hallintajärjestelmässä. Nämä ongelmat jäävät monesti piiloon. Mikäli työpaikalla on hankalaa keksiä kampanjaviikon aihetta tai kohdetta, voi arviointilomakkeita hyödyntää myös tällaisessa pohdinnassa.

Lisätietoa arvioinnista.

Mitä työpaikat hyötyvät työsuojeluviikosta?

Työsuojeluviikko ei ole kilpailu ja siksi osallistuvien työpaikkojen kampanjoita ei aseteta mitenkään paremmuusjärjestykseen. Kaikkien mukana olevien yritysten ja toimipaikkojen nimet kuitenkin julkaistaan näkyvästi TEAM-liiton lehdessä ja kotisivuilla. Lisäksi pyritään tekemään mielenkiintoisista tapahtumista lehtiartikkeleita ko. työpaikkojen luvalla.

Tärkein hyöty varmasti on viime kädessä työsuojelun, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittyminen työpaikalla. Lisäksi tällainen yhteinen toiminta lisää kaikkien yhteenkuuluvuutta alallamme. Kyse on ns. win-win periaatteesta.  Hyvä työ tuottaa hyvää kaikille. TEAM-liitto haluaa olla kannustava yhteistyökumppani työpaikkojen kanssa ja lisätä yhteistyötä myös työpaikoilla.

Työpaikan ilmoittaminen mukaan on helppoa

TEAM-liiton kotisivuilla on kampanjasivusto TEAM työsuojeluviikko 2017, jossa ilmoittautumislomakkeella työpaikan voi ilmoittaa mukaan hankkeeseen. Lomakkeen täyttö on nopeaa ja helppoa. Tärkeintä ovat työpaikan tunnistetiedot sekä hankkeen kuvaus lyhyesti ja selkeästi. Mukaan voi ilmoittautua aina työsuojeluviikon alkamiseen asti. Kampanjasivustolle pääsee klikkaamalla kotisivuilla olevaa viikon tunnusta.

Ilmoittaudu tästä.

Tervetuloa kaikki työpaikat kehittämään työsuojeluyhteistyötä!

Lisätietoja antaa
Työympäristösihteeri Kari Mäkelä
kari.makela(at)teamliitto.fi
09 7739 7319 tai 050 303 9271